Ochrana osobních údajů


Vaše data budou chráněna na základě obecných nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy pro ochranu údajů. Následující text informuje o tom, které údaje se shromažďují při návštěvě webové stránky www.biertreber.de /
www.veganosol.com, www.mlato.cz, www.proagra.de případně při telefonické nebo jiné komunikaci se společností Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert a jak se používají. Následně text obsahuje informace, jaké osobní údaje shromáždíme a zpracujeme pro vyřízení objednávky a obchodní smlouvy.

 

Návštěva webové stránky je v zásadě možná bez udání osobních údajů. Pokud nás však osoba kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, je třeba zpracovat osobní údaje. Výslovně poukazujeme na to, že přenos dat na internetu může být v zásadě spojen s bezpečnostními riziky. Plná ochrana proti přístupu neznámých osob není možná.

 

O vyřízení objednávky nebo závazcích budou naši zákazníci informováni, respektive poptáni, telefonicky nebo písemně. Opět upozorňujeme na to, že ochranu osobních údajů nelze plně zaručit ani telefonicky.

 

Předmět ochrany dat


Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výrazů uvedených v GDPR. Osobní údaje jsou předmětem ochrany dat. To se týká individuálních údajů o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Společnost Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert shromáždí  nebo použije vaše osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro výkon služby, nebo jste nám poskytli váš elektronický nebo jiný souhlas.

 

Vaše data shromažďujeme k těmto účelům:

 

-          Registrace jako zájemce o naše služby a produkty: zde budou podchyceny informace jako je jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a uložena jako takzvaná kmenová data zákazníka. Stejně tak bude zdokumentován telefonní hovor, abychom vás mohli později, v případě potřeby kontaktovat a poradit. Pokud nás kontaktujete jako zájemce prostřednictvím naší internetové stránky, osobní údaje budou poskytnuty pomocí vstupní masky. Odesláním kontaktního formuláře se uloží IP adresa, datum a čas přidělené poskytovatelem internetových služeb příslušné osoby.

-          Registrace jako zákazník našich služeb a produktů: pro zákazníka ukládáme kmenová data, jako  jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a kromě toho ještě vaše IČ a případně DIČ. Tato data  jsou nezbytná pro řádnou a zákonnou realizaci našich zakázek. Můžeme také dokumentovat telefonické rozhovory s vámi s cílem zlepšit a zefektivnit vzájemnou spolupráci.

-          Vámi uložená data  slouží k odesílání dokumentů, jako jsou objednávky nebo faktury.

-          Kontakty z různých zdrojů, jako jsou telefon, fax, elektronicky, poštou získáváme za účelem poskytnutí vám potřebných informací, zaslání nabídky nebo sjednání zchůzky.

Jsme povinni získat Váš souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů. Můžete kdykoli požádat o obsah uložených osobních údajů a odvolat souhlas s uchováním a zpracováním vašich dat do budoucna.

 

Shromažďujeme pouze osobní identifikační údaje, které potřebujeme k poskytnutí našich služeb a produktů. Pokud nesouhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů, nemůžeme Vám již bohužel poskytovat potřebné služby. Společnost Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert je oprávněna po souhlasu potenciálního zájemce, uživatele nebo zákazníka ukládat a zpracovávat osobní údaje a využívat je pro:

 

-          Zapsání jako potenciálního zájemce, zákazníka atd. do podnikového informčního systému.

-          Zasílání informací, faktur (zákazníkům) a nabídek produktů společnosti Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert

 

Upozorňuje na to, že si společnost Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert vyhrazuje právo zasílání informací o novinkách.

 

Registrované osoby mají kdykoli možnost upravit své osobní údaje uvedené při registraci nebo je nechat úplně vymazat z databáze.

 

Využití dat


V závislosti jakých využijete služeb nebo produktů společnosti Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert použije firma Vaše jméno, adresu, oslovení, telefonní číslo, případně faxové číslo, e-mailovou adresu a další informace, které jsme obdrželi a uložili. Při uzavření smlouvy například na nákup jednoho z našich produktů můžeme požadovat další informace.

 

Přenos dat

 

Společnost Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert, nebude předávat vaše osobní údaje shromážděné a uložené s vaším souhlasem třetím stranám. Výjimečně a pouze podle potřeby mohou být informace předány také obchodním partnerům, poskytovatelům služeb, třetím stranám nebo subdodavatelům. Toto může být požadováno pro poskytnutí smluvní služby, jako je například přepravní firma, která dodává naše výrobky, za účelem splnění zákonných požadavků při sestavení účetní závěrky nebo při vymáhání dluhů s neplatícími zákazníky. Při zveřejňování osobních údajů třetím stranám se omezujeme na informace, které jsou nezbytné pro poskytování příslušné služby. Naši obchodní partneři, poskytovatelé služeb, třetí strany a subdodavatelé jsou také povinni dodržovat zákonné předpisy pro ochranu údajů. Závazek nesou obchodní partneři, poskytovatelé služeb, třetí strany a subdodavatelé

 

Společnost Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert, může podle zákona zveřejnit vaše údaje a související informace na základě soudního nebo regulačního nařízení.

 

Odkazy na weby jiných poskytovatelů

Pokud opustíte webovou stránku společnosti Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert, prostřednictvím odkazu na externí webové stránky výslovně upozorňujeme, že máte přístup k jinému poskytovateli internetových služeb. Stejně tak výslovně poukazujeme na to, že se oddělujeme od obsahu těchto externích stránek a nemáme žádný vliv na jejich obsah. Pokud zjistíme u propojených externích webů porušování zákonů nebo dobré morálky, odstraníme odkaz ihned po zjištění porušení z našich webových stránek. Na serverech, ke kterým vedou externí odkazy, mohou existovat další zásady ochrany osobních údajů. Chcete-li je zkontrolovat, měli byste navštívit domovskou stránku příslušné nabídky a v případě potřeby kontaktujte příslušného poskytovatele.

 

Kontakt přes domovskou stránku


Vzhledem k právním předpisům obsahuje domovská stránka kontaktní data, která Vám umožní rychle kontaktovat naši společnost telefonicky, e-mailem nebo faxem. Vámi takto poskytnuté osobní údaje budou u nás uchovávány a v případě potřeby zpracovány. Tyto dobrovolně předané osobní údaje budou uchovány pro případ zpětného kontaktování a nebudou předány třetím osobám.

 

Vymazání a blokování osobních údajů


Společnost Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert, uchovává a zpracovává osobní údaje po dobu nejméně pěti let nebo po dobu trvání zákonných požadavků. Zkušenosti ukazují, že zákazníci mohou být po uplynutí několika let obnoveni jako zákazníci.Pokud uchování dat překročí časový úsek a tím pomine účel skladování, údaje budou zablokovány nebo odstraněny v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

 

Právo na informace, právo na námitku


Máte kdykoli právo na potvrzení, na informace (§ 34 BDSG), opravu, vymazání (právo na zapomenutí), právo na omezení zpracování nebo zablokování (§ 35 BDSG) vašich osobních údajů u společnosti Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert, pokud neexistují právní požadavky na jejich skladování. Dále můžete kdykoli odvolat souhlas s ukládáním vašich osobních údajů společností Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert.

 

V případě dotazů se obracejte na:

 

Trebervertriebsgesellschaft mbH, Gebr. Kühnert

Herrn Diplomkaufmann ( Univ. ) Roland Kaser

Gewerbering 14

84359 Simbach / Inn

Tel.: 08571-91310

Email: r.kaser@biertreber.de

 

Vezměte prosím na vědomí, že v případě zrušení Vašich osobních údajů již nemůžeme poskytovat určité služby.

 

Změna našich zásad ochrany osobních údajů


Vyhrazujeme si právo příležitostně upravovat tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy splňovaly aktuální požadavky nebo prováděly změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových nabídek. Na vaši novou návštěvu se budou vztahovat nové zásady ochrany osobních údajů.